• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002

نام درس: بدو خدمت


نام مدرس:‌ دکتر مونا اکبر

قیمت:۹۱۸,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است