• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002

دوره های ویژه معلمین دبستان

دوره ابتدایی به جهت رشد و تربیت شخصیت کودک از جایگاه و اهمیت ویژه ایی برخوردار است. در نظام های آموزشی پیشرفته جهان با هدف پرورش نسلی متناسب با دنیای متفاوت فردا، در شیوه آموزش کودکان تجدید نظر کلی انجام داده اند و با ارائه نظرات نو مبتنی بر دست آورد های علمی و تجربی روش های تازه ایی را پیشنهاد می­کنند. یکی از این شیوه ها ایجاد مدرسه اثر بخش است که در آن آموزش به روش گروهی و با تاکید بر یادگیری به جای یاددهی است. در این مدارس پرورش قوای روحی و جسمی و استعداد های کودکان، کمک به رشد خلاقیت، آموزش مهارت خواندن و نوشتن و پرورش فضایل اخلاقی و اعتقادی، مهارت های زندگی و آموزش بهداشت فردی و اجتماعی و توجه به محیط زیست و پرورش حس نوع دوستی و آیین شهروندی و قانون مداری و صدها مقوله ضروری دیگر در برنامه های کلاس و مدرسه گنجانده می­شود و البته همه این اهداف به برکت علم و آگاهی روزآمد معلم و توانمندی حرفه ایی او دست یافتنی خواهد بود. پژوهش سرای نوید دانش و فرهنگ دارنده مجوز به شماره 316951 در تاریخ 12/6/98  افتخار دارد تا با استفاده از دانش و تجربه اساتید برجسته و با بهره گیری از دست آورد های نوین آموشی همکاران محترم را در این وظیفه خطیر یاری می­کند و با ارائه آموزش های حضوری و غیر حضوری گامی در راه پشبرد اهداف آموزشی و پرورشی بردارد. بدین منظور برای آموزش مربیان عزیز دوره های زیر از سامانه  ltms وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. لازم به یادآوری است که به افرادی که هریک از این دوره ها را با موفقیت بگذرانند، گواهی مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعطا می­شود. همچنین بر اساس بخشنامه شماره 429235 مورخ 4 آبان 98 مدارک آموزش موسساتی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز ندارند فاقد هرگونه اعتبار قانونی و اداری و استخدامی است.