• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: دکتر حسن رحیمی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مبانی روان شناسی تربیتی
مدرس: سنجش واندازه گیری تحصیلی
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.معاون و عضو هیات علمی رسمی و قطعی دانشگاه فرهنگیان
2.تدریس در مقاطع مختلف دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
3.استاد مدعو در دانشگاه‌های آزاد ساوه، گرمسار و مراکز علمی کاربردی تهران
4.تدریس دروس روانشناسی، آمار و روش تحقیق، سنجش اندازه گیری
5.برگزاری کارگاه‌های spss و نرم افزارهای آماری