• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: دکتر غلامرضا محمدی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی
مدرس: دوره‌های مهارت‌های نوشتاری
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.مولف ۲ عنوان کتاب تخصصی
2.دارای بیش از ۴۰ مقاله با ارائه سخنرانی و چاپ در کنفرانسهای بین المللی و ملی و استانی
3.داور جشنواره خوارزمی و مدرس گزارش نویسی، مستندسازی، مکاتبات اداری و آیین نگارش
4.مدرس دانشگاههای فرهنگیان ،آزاد اسلامی ، پیام نور، علمی کاربردی ومراکز ضمن خدمت وزارت آموزش وپرورش