• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: دکتر مهدی نامداری پژمان
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
مدرس: روان‌شناسی یادگیری، مبانی روان شناسی، مدیریت کلاس
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.پژوهشگر برتر کشور و دارای نشان استعداد درخشان از دانشگاه خوارزمی
2.مدرس دانشگاه تهران ، دانشگاه فرهنگیان ، آزاد اسلامی،پیام نور، علمی،کاربردی در دروس روش تحقیق، اقدام پژوهی، سنجش و اندازه-گیری، مطالعه مسائل یاددهی-یادگیری،ارزشیابی یادگیری، کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی، سنجش و اندازه‏گیری