• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: سیدمحمد مرد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
مدرس: مدرس دوره های مدیریت مدرسه ، مدیریت کلاس
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.مدرس دروس علوم تربیتی و مدیریتی
2.مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان
3.دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
4.27 سال سابقه آموزشی و14 سال سابقه مدیریت مدارس