• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: معصومه گودرزی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
مدرس: دوره‌های مهارت‌های گفتاری، مهارت‌های نوشتاری
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.مدرس فارسی آموزی مجتمع بین الملل دختران تهرا ن (TIS )
2.مدرس دانشگاه پیام نور دروس رشته ی ادبیات و زبان فارسی مدرس ضمن خدمت فرهنگیان
3.ساخت کلیپ های آموزشی دروس تخصصی ، عمومی ادبیات وکسب مقام اول در این خصوص
4.رتبه دوم جشنواره ی طرح تدریس برتر در سطح کشوری (آرایه های ادبی سال 94-95 )
5.تالیف کتاب علوم و فنو ن ادبی سال دهم رشته انسانی ( انتشارات شبقره)