• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002
نام: وحید صادق
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس هوش مصنوعی
مدرس: دوره های تولید محتوای الکترونیکی
خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی
#عنوان
1.نفر اول کشوری چهارمین جشنواره تولید محتوای تماس
2.نفر سوم کشوری هشتمین جشنواره رشد
3.داور استانی (فارس)هفتمین جشنواره رشد
4.مدرس ضمن خدمت تولید محتوای الکترونیکی فرهنگیان استان فارس ✅پژوهش گر برتر استان فارس
5.مدرس تولید محتوای الکترونیکی کشوری به صورت مجازی