• پژوهش سرای نوید دانش
  • navid.daneshfarhang98@gmail.com
  • 22117002

راهنمای ثبت نام دوره در سامانه آموزشی

بعد از ورود به پروفایل خود در سامانه آموزشی پژوهش سرای نوید دانش و فرهنگ از طریق منوی سامانه آموزشی گزینه دوره های آموزشی  ،دوره مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از مطالعه توضیحات مربوط به دوره گزینه ثبت نام در کلاس و پرداخت شهریه را می زنیم و وارد درگاه پرداخت شهریه می شویم و وارد صفحه پروفایل خود در ارائه دوره می شویم.